JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Statistik

Inkomna 2012 2013 2014 2015  2016
Skattemål 1 359  1 826  1 519 1 719  1 488
Socialförsäkringsmål 3 461  1 416  1 002 942  874
Mål enligt socialtjänstlagen 720  842  766 827  757
Psykiatrimål 368  384  461 439  500
LVU 445  425  502 570  640
LVM 76  93  100 112  107
LOU 231  280  269 232  291
Mängdmål: Fast.tax, folkbokföring, 485  472  511 501  519
kriminalvård, körkort och studiestödsmål            
Övriga mål 2 128  1 865  1 781 1 868  1781
Summa 9 273 7 603 6 911 7 210 6 957
           
Avgjorda 2012 2013 2014 2015 2016
Skattemål 1 353  1 731  1 835 1 695  1 753
Socialförsäkringsmål 5 866  1 970  1 255 982

 941

Mål enligt socialtjänstlagen 687  859  826 742  851
Psykiatrimål 388  378  468 440  490
LVU 459  434  488 543  637
LVM 75  88  103 114  108
LOU 226  260  277 238  310
Mängdmål: Fast.tax, folkbokföring, 426  515  542 452  506
kriminalvård, körkort och studiestödsmål              
Övriga mål 1 994  1 990  1 986 1 657  2 084
Summa 11 474 8 225 7 780 6 863 7 680
           
Balanserade 2012 2013 2014 2015 2016
Skattemål 1 338  1 433  1 117 1 141  876
Socialförsäkringsmål 1 174  620  367

327

 260

Mål enligt socialtjänstlagen 223  206  146 231  137
Psykiatrimål 33  39  32 31  41
LVU 62  53  67 94  97
LVM 10  15  12 10  9
LOU 41  61  53 47  28
Mängdmål: Fast.tax, folkbokföring, 156  113  82 131  144
kriminalvård, körkort och studiestödsmål             
Övriga mål 792  667  462 673  370
Summa 3 829 3 207 2 338 2 685 1 962
           



Senast ändrad: 2017-02-27