JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Victor Muller slipper betala skatt på ersättningen från SAAB

[2015-06-18] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten i Göteborg har prövat om den ersättning som SAAB betalat ut till den tidigare styrelseordföranden och vd:n Victor Muller kan beskattas i Sverige. Eftersom han inte var bosatt i Sverige kan han bli beskattad här endast om ersättningen utgör styrelsearvode. Kammarrätten anser till skillnad från tidigare instanser att den ersättning han fått inte utgör styrelsearvode.

Skatteverket har hela tiden ansett att ersättningen utgjort styrelsearvode och därmed kan beskattas i Sverige medan Victor Muller ansett att det var fråga om konsultarvode som inte kan beskattas här.

I början av 2010 köptes samtliga aktier i SAAB av det nederländska bolaget Spyker där Victor Muller var vd och hade ägarintressen. Fram till SAAB:s konkurs i december 2011 arbetade Victor Muller som styrelseordförande och tidvis som VD i SAAB. För sitt arbete fick han ersättning med 600 000 euro per år. Huvudfrågan i målen har varit om ersättningen ska beskattas i Sverige hos Victor Muller personligen. Eftersom han inte var bosatt i Sverige under den här tiden var han begränsat skattskyldig här. Det innebär att endast vissa inkomster med anknytning till Sverige beskattas här. För att kunna beskatta honom måste ersättningen betraktas som styrelsearvode. Victor Muller har hävdat att ingen i styrelsen har fått ersättning för sitt arbete där och att det i stället är fråga om konsultarvode. Skatteverket fick medhåll av förvaltningsrätten om att ersättningen utgjort styrelsearvode och skulle beskattas i Sverige. Victor Muller överklagade vidare till kammarrätten som nu ger honom rätt.

-Det är naturligt att en styrelseordförande vid kriser, som i SAAB:s fall, måste vara mer aktiv än i andra situationer säger Ylva Börjesson, kammarrättsråd och referent i målet. Men även i en sådan situation handlar styrelseordförandens roll om att övervaka, leda och dra upp strategier och inte om operativt arbete. Kammarrätten anser att de uppgifter Victor Muller haft varit av operativ karaktär och kan inte klassificeras som styrelsearbete. Han kan därför inte beskattas i Sverige.


Bifogade filer:

5910-13


Senast ändrad: 2015-06-18

För mer information kontakta:

Ylva Börjesson
Kammarrättsråd
031-732 74 43

Göran Bodin
Kammarrättslagman
031-732 74 64

Målnummer:

5910-13 och 5912-13