JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Sondmatning kan ge rätt till assistansersättning

[2016-12-20] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten i Göteborg underkänner Försäkringskassans beslut och ger rätt till assistansersättning för sondmatning.

Försäkringskassan nekade en funktionshindrad åttaåring assistansersättning för den tid som det tar att mata henne med sond. Kammarrätten har nu ändrat beslutet och bestämt att den tid som matningen tar ska räknas med när omfattningen av flickans hjälpbehov bestäms.

För att en funktionshindrad person ska ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan krävs att hon eller han behöver hjälp i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan med vad som kallas grundläggande behov. Måltider är enligt lagtexten ett grundläggande behov. Kammarrätten anser att sondmatning ska räknas som måltid. Åttaåringens sammanlagda genomsnittliga hjälpbehov överstiger då 20 timmar i veckan.

– Att flickan får sina måltider med sond istället för med sked ska inte diskvalificera henne från assistansersättning, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman.

Försäkringskassan har nyligen ändrat sin vägledning om assistansersättning med hänvisning till sin tolkning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen år 2012. Enligt Försäkringskassan ska den domen tolkas så att s.k. egenvård aldrig kan vara ett grundläggande behov. Sondmatning sker ofta som egenvård, dvs. utanför hälso- och sjukvården.

Kammarrätten anser att 2012 års dom från Högsta förvaltningsdomstolen inte ger stöd för den tolkning som Försäkringskassan numera hävdar. Enligt kammarrätten hindrar rättsfallet inte att egenvård, som exempelvis sondmatning, kan vara ett grundläggande behov. – Kammarrätten valde att ge prövningstillstånd i målet eftersom det fanns behov av ett vägledande avgörande, förklarar Gertrud Forkman. 


Bifogade filer:

3208-16


Senast ändrad: 2016-12-20

För mer information kontakta:

Gertrud Forkman
Kammarrättslagman
031-732 74 97 / 0734-60 58 29

Katarina Dunnington
Kammarrättsråd
031-732 74 62

Målnummer:

3208-16