JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Skogsstyrelsens vägledning om en avverkning kan överklagas

[2018-10-16] Kammarrätten i Göteborg

Skogsstyrelsen har skrivit en vägledning till en skogsägare som har anmält att han planerar att avverka. Kammarrätten bedömer att vägledningen har den faktiska verkningen att skogsägaren medges rätt att avverka. Detta är ett beslut som i betydande grad påverkar både skogsägaren och naturvården. Vägledningen kan därför överklagas.

I vägledningen ger Skogsstyrelsen sin syn på hur avverkningen bör göras för att skogsägaren ska uppfylla skogsvårdslagens krav på hänsyn till naturvårdens intressen.

Organisationen Skydda Skogen har överklagat vägledningen. Förvaltningsrätten avvisade överklagandet med hänvisning till att vägledningen inte var ett överklagbart beslut.

Kammarrätten har nu kommit fram till att vägledningen är ett beslut som kan överklagas och har därför upphävt förvaltningsrättens avgörande. Nu får förvaltningsrätten tillbaka målet för fortsatt handläggning.

Skogsstyrelsen framhöll i kammarrätten att vägledningen inte är rättsligt bindande för skogsägaren och menade att det därför inte är möjligt att överklaga den. Skydda Skogen hänvisade till att det strider mot både skogsvårdslagen och unionens miljölagstiftning att tillåta avverkningen. Organisationen ansåg att vägledningen därför måste vara möjlig att överklaga.

- En rekommendation eller vägledning kan vara överklagbar trots att det är frivilligt för adressaten att följa den, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman. Det avgörande är beslutets faktiska konsekvenser.

Kammarrätten har tillämpat den nya förvaltningslagen som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2018. Enligt kammarrätten kan vägledningen antas påverka både skogsägarens och naturvårdens intressen på ett inte obetydligt sätt. Den är därför ett beslut som enligt 41 § förvaltningslagen får överklagas.

Kammarrätten har inte tagit ställning till om just Skydda Skogen får överklaga beslutet. Det är en senare fråga.


Bifogade filer:

Göteborg KR 3074-17 Dom 2018-10-16


Senast ändrad: 2018-10-16

För mer information kontakta:

Gertrud Forkman
Kammarrättslagman
031-7327497 / 0734-605829

Målnummer:

3074-17