JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skillnader i ändringsfrekvens belyses i ny rapport – Domstolarna kommer nu att studera slutsatserna

[2014-10-20] Kammarrätten i Göteborg

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har i dag presenterat rapporten ”Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna”. Syftet med rapporten har bland annat varit att analysera skillnader i ändringsfrekvens mellan olika förvaltningsdomstolar, när det gäller överklagade socialförsäkringsmål. De berörda domstolarna kommer nu att ta del av rapporten för att närmare studera de slutsatser som ISF presenterar.

ISF har undersökt 1200 domar från åren 2011 och 2012. Fem av landets tolv förvaltningsrätter och samtliga fyra kammarrätter ingår i undersökningen. ISF har även intervjuat personal vid domstolarna, samt analyserat registerdata.

I rapporten konstaterar ISF skillnader mellan domstolar, när det gäller andelen överklaganden som bifalls eller avslås (så kallad ändringsfrekvens). Det är framför allt skillnader mellan förvaltningsrätter som har analyserats.

Nu har domstolarna fått ta del av rapporten och kommer att studera den närmare, för att därefter diskutera de slutsatser som ISF kommer fram till. I det här läget är det för tidigt att gå in på vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella med anledning av ISF:s rapport.

Senast ändrad: 2014-10-20

För mer information kontakta:

Birgitta Pettersson
t f president, Kammarrätten i Göteborg
031-732 74 80