JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Sekretess för uppgifter om gode män för ensamkommande

[2016-02-15] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten fastslår i fyra domar idag att en journalist inte får ta del av överförmyndares uppgifter om gode män för ensamkommande barn.

En journalist från Sveriges Radio begärde att få ta del av vissa uppgifter i allmänna handlingar om gode män för ensamkommande barn. Överförmyndarna i Örkelljunga, Hässleholm, Klippan och Bromölla avslog hans begäran.

Journalisten överklagade till Kammarrätten i Göteborg, som nu har avslagit hans överklagande.  Journalisten ville ha uppgifterna för att kunna granska de gode männens arbete. I sina domar förklarar kammarrätten att sekretess i ärenden om god man gäller, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Kammarrätten klargör också att skadebedömningen omfattar även dem som är gode män. Kammarrätten beaktar journalistens syfte med begäran och bedömer att det inte står klart att de efterfrågade uppgifterna kan röjas utan att enskilda lider skada eller men.

Kammarrätten har tidigare (15 december 2015) gjort motsvarande bedömningar vad gäller andra överförmyndares beslut.


Bifogade filer:

Målnummer 6406-15 Målnummer 6407-15 Målnummer 6443-15 Målnummer 6444-15


Senast ändrad: 2016-02-15

För mer information kontakta:

Gertrud Forkman
kammarrättslagman
031-732 74 97
gertrud.forkman@dom.se

Eva Bertelsen
kammarrättsråd
031-732 74 93
eva.bertelsen@dom.se

Målnummer:

6406-15

6407-15

6443-15

6444-15