JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Samröre med kriminella kretsar utgör skäl för återkallelse av förordnande som ordningsvakt

[2015-11-26] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten har i en dom ansett att Polismyndigheten har haft rätt att återkalla förordnande som ordningsvakt för en person som har haft samröre med Bandidos MC. Det innebär att personen inte får behålla sitt förordnande som ordningsvakt.

 

Utgångspunkten i lagstiftningen är att den som är förordnad till ordningsvakt måste ha ett högt förtroende både från allmänhetens och Polismyndighetens sida. Höga krav måste därför ställas på ordningsvaktens allmänna lämplighet för uppdraget. Ett gott samarbete mellan ordningsvakt och polis är nödvändigt i arbetet med att upprätthålla allmän ordning.

Enligt kammarrättens majoritet har Polismyndigheten genom uppgifter om att ordningsvakten har observerats i samband med organiserade sammankomster av Bandidos MC visat att ordningsvakten har samröre med kriminella kretsar. Bandidos MC uppfyller EU:s kriterier för organiserad brottslighet (jfr regeringens proposition 2010/11:76) och kammarrätten anser att samröre med en sådan gruppering innebär att ordningsvakten inte längre uppfyller de krav på lämplighet som gäller för en ordningsvakt.

Rättens ordförande Petter Classon, som är skiljaktig, instämmer i att den som har samröre med en organisation med kriminellt belastade individer inte uppfyller lämplighetskraven för att vara ordningsvakt. Han anser dock, till skillnad från majoriteten, att de omständigheter som lagts fram i målet inte är tillräckliga för att anse att ordningsvakten har samröre med Bandidos MC eller annan gruppering av kriminellt belastade individer.

Senast ändrad: 2015-11-26

För mer information kontakta:

Birgitta Henriksson
Kammarrättsråd
031-732 74 45

Petter Classon
Kammarrättsråd och vice ordförande
031-732 75 61

Målnummer:

2636-15