JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Religionsfriheten ger inte rätt att avstå från att söka arbete med lotteriförsäljning

[2015-04-21] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten har i en dom kommit fram till att Arbetsförmedlingen haft rätt att återkalla en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin, på grund av att den enskilde valt att inte fullfölja en rekryteringsprocess. Som skäl för sitt handlande angav den enskilde att han som ett Jehovas vittne, av religiösa skäl, inte kan arbeta med försäljning av lotter.

Kammarrätten ifrågasätter inte att den enskildes handlande är ett uttryck för hans tro. Skyddet för att utöva religion, enligt artikel 9.1 i Europakonventionen, omfattar dock inte varje handling som motiveras av religion eller övertygelse. För att en viss handling ska omfattas av skyddet måste det enligt Europadomstolens praxis finnas ett mycket nära samband mellan religionen och handlingen. Vägran att hantera lotter har enligt kammarrätten inte ett tillräckligt nära samband med tron och omfattas därför inte av skyddet för religionsfriheten.

Kammarrätten anser att skälig hänsyn har tagits till den enskildes personliga förhållanden och att arbetet i fråga inte kan anses vara olämpligt. Den enskilde har därför genom sitt agerade misskött sig på ett sådant sätt att det varit befogat att återkalla anvisningen till jobb- och utvecklingsgarantin. 

Återkallelsen av anvisningen till jobb- och utvecklingsgarantin innebär att den enskilde inte längre har rätt att ingå i jobb- och utvecklingsgarantin, eller att få ersättning från Arbetsförmedlingen. 


Bifogade filer:

4254-14


Senast ändrad: 2015-04-22

För mer information kontakta:

Anders Bengtsson
Kammarrättsråd
031-732 74 56

Åsa Ståhl
Kammarrättsråd
031-732 75 64

Målnummer:

4254-14