JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Licensjakt av varg

[2015-12-30] Kammarrätten i Göteborg

Inget prövningstillstånd meddelades för överklagandena av beslutet att inhibera vargjakten.

Kammarrätten i Göteborg har idag beslutat att inte meddela prövningstillstånd för överklagandena av inhibitionsbesluten om licensjakt av varg i Värmlands och Örebro län (mål nr 7174-15 och 7176-15). Det betyder att förvaltningsrättens beslut om inhibition står fast. Tills vidare får jakt alltså inte ske.

Handläggningen av målen fortsätter i Förvaltningsrätten i Karlstad. Målen är avslutade i kammarrätten. Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.


Bifogade filer:

Slutligt beslut 7174-15 och 7176-15


Senast ändrad: 2015-12-30

För mer information kontakta:

Gertrud Forkman
kammarrättslagman
031-732 74 97

Mikael Ocklind
kammarrättsråd och vice ordförande
031-732 74 90

Målnummer:

7174-15 och 7176-15