JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten säger nej till att ett kommunalt bolag ska få utöka kameraövervakningen av Vårväderstorget

[2016-07-05] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten i Göteborg har idag sagt nej till utökad kameraövervakning av Vårväderstorget. Kammarrätten anser att det stora integritetsintresse som finns vid övervakning av torget överväger behovet av övervakning.

I mål om tillstånd till kameraövervakning ska det göras en avvägning mellan övervakningsintresset och integritetsintresset. Enligt praxis ska tillståndsbedömningen vara restriktiv. Det ska bl.a. beaktas om andra - mindre integritetskränkande - metoder har prövats för att komma tillrätta med brottsligheten och om den tilltänkta övervakningen kan antas få effekt.

Vid den här avvägningen har kammarrätten tagit hänsyn till att ansökan avser ett torg där enskilda bör kunna röra sig fritt och där integritetsintresset därför är starkt. En annan omständighet som kammarrätten vägt in är att det är ett kommunalt fastighetsbolag som har ansökt om tillstånd till kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. Eftersom ett sådant bolags möjligheter att genomföra brottsförebyggande åtgärder är små får nyttan av kameraövervakningen anses begränsad. Vid en avvägning mellan intresset att låta ett kommunalt fastighetsbolag övervaka torget i brottsförebyggande syfte och integritetsintresset säger därför kammarrätten nej till utökad kameraövervakning på Vårväderstorget.


Bifogade filer:

Göteborg KR 1852-16 Dom 2016-07-05


Senast ändrad: 2016-07-05

För mer information kontakta:

Dag Stegeland
Kammarrättspresident
031-732 74 23
dag.stegeland@dom.se

Andreas Sundberg
Kammarrättsråd
031-732 74 76
andreas.l.sundberg@dom.se

Petter Classon
Kammarrättslagman
031-732 75 61
petter.classon@dom.se

Målnummer:

1852-16