JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten beviljar inte särskilt parkeringstillstånd till en rörelsehindrad passagerare

[2017-12-13] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten har i en dom kommit fram till att ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas till en passagerare endast om denne inte klarar sig ensam under den tid föraren parkerar fordonet.

I ett avgörande 2016 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att ett beslut om särskilt parkeringstillstånd rör en s.k. civil rättighet enligt Europakonventionen och att ett sådant beslut därför ska kunna överklagas till domstol, något som inte tidigare varit möjligt.

Kammarrättens mål behandlar frågan när ett särskilt parkeringstillstånd kan beviljas till en rörelsehindrad person som är passagerare och alltså inte själv kör fordonet. Kammarrätten gör bedömningen att i ett sådant fall kan ett särskilt parkeringstillstånd beviljas endast om passageraren inte klarar sig ensam under den tid föraren parkerar fordonet. Personen i kammarrättens mål var huvudsakligen rullstolsburen och kunde inte själv förflytta sig. Enligt kammarrätten var det emellertid inte visat att personen inte hade möjlighet att invänta föraren vid besöksadressen när denne parkerade fordonet. Kammarrätten ansåg därför att förutsättningarna för att bevilja ett särskilt parkeringstillstånd inte var uppfyllda.

 

Senast ändrad: 2017-12-14

För mer information kontakta:

Mikael Ocklind
Kammarrättsråd och vice ordförande
031-732 74 90

Birgitta Henriksson
Kammarrättsråd
031-732 74 45

Niklas Karlsson
Tf. kammarrättsassessor
031-732 75 40

Målnummer:

4487-17