JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Får rätt att registreras som far i folkbokföringen efter könsbyte

[2015-10-05] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten har i en dom kommit fram till att en person som ändrat kön till man också ska ha rätt att registreras som far till sitt barn i folkbokföringen.

Mannen födde barnet som kvinna och registrerades i folkbokföringen som mor till barnet. Skatteverket har ansett att det saknas lagligt stöd för att registrera mannen som far. Förvaltningsrättens bedömde att en sådan registrering inte kan anses strida mot syftet med folkbokföringen att tillgodose samhällets behov av korrekta och relevanta basuppgifter om en person. Bedömningen gjordes bl.a. mot bakgrund av att Europadomstolen konstaterat att rätten till respekt för privat- och familjelivet innebär att en stat är skyldig att erkänna ett könsbyte med full rättslig verkan. Eftersom svensk lagstiftning saknar ett könsneutralt begrepp för föräldraskap ansåg förvaltningsrätten att det var mest rimligt att registrera mannen som barnets far i folkbokföringen. En enig kammarrätt gör nu samma bedömning som förvaltningsrätten och ger mannen rätt att registreras som far.

Senast ändrad: 2015-10-05

För mer information kontakta:

Niclas Falkendal
Kammarrättsråd
031-732 74 49

Målnummer:

6186-14