JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

EU-medborgare utan uppehållsrätt har inte rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

[2016-06-10] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten konstaterar i en dom i dag att en arbetslös EU-medborgare inte har rätt till bistånd i form av gruppboende. Kammarrätten bedömer att han vid tiden för ansökan inte hade en verklig möjlighet att få en anställning och därför inte hade uppehållsrätt i Sverige som arbetssökande. Därmed var han inte bosatt i Sverige på det sätt som krävs för att fullt ut omfattas av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen.

En kommuns ansvar enligt socialtjänstlagen gäller i första hand dem som är bosatta i kommunen. Den som varken har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige kan i de flesta fall inte sägas vara bosatt i Sverige. Rätten till bistånd är då begränsad till akuta behov.

Uppehållsrätt som arbetssökande har bara den som har en verklig möjlighet att få en anställning. Den man som målet gäller var vid tiden för ansökan aktivt arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen, men hade varit arbetslös i mer än fyra år. Enligt kammarrättens bedömning hade han inte en verklig möjlighet att få en anställning och han saknade därmed uppehållsrätt i Sverige. Kammarrätten anser därför att han inte var bosatt här i den meningen att han hade sitt egentliga hemvist här. Rätten till bistånd är då begränsad till akuta behov. Boende i gruppbostad bedömer kammarrätten inte som ett akut behov utan som ett mer långsiktigt behov. Det var därför rätt av stadsområdesnämnden att avslå ansökan om bistånd. Kammarrätten fastställer Förvaltningsrätten i Malmös dom.


Bifogade filer:

Dom 285-16


Senast ändrad: 2016-06-10

För mer information kontakta:

Åsa Ståhl
Kammarrättsråd och vice ordförande
031-732 75 64
asa.stahl@dom.se

Anna Rydebjörk
Tf. kammarrättsassessor
031-732 74 41
anna.rydebjork@dom.se

Målnummer:

285-16