JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dotterbolagets uthyrning av lokaler till föreningen Friskis & Svettis i Malmö är inte skattepliktig

[2015-08-31] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten delar tidigare instansers bedömning att dotterbolagets uthyrning till föreningen Friskis & Svettis i Malmö utgör momsfri uthyrning av lokaler. Kammarrätten anser däremot, till skillnad från tidigare instanser, att bolagets uthyrning till övriga hyresgäster är skattepliktig. Det innebär att bolaget endast får avdrag för ingående moms för den skattepliktiga delen av verksamheten.

Bolaget, som ägs av föreningen Friskis & Svettis i Malmö, bedriver verksamhet i hyrda lokaler i Malmö. Bolaget hyr ut lokalerna till både föreningen och andra hyresgäster. Förutom lokalerna får hyresgästerna tillgång till en rad tjänster, t.ex. receptionstjänster och gymutrustning. Bolagets verksamhet består därutöver av försäljning av träningskort och viss servering och försäljning av varor.

Bolaget ansåg att uthyrningen var skattepliktig för moms. Bolaget hade därför debiterat 6 procent moms på hyrorna och gjort fullt avdrag för ingående moms.

Skatteverket ansåg dock att all uthyrning var momsfri. Det medförde att bolaget bedrev s.k. blandad verksamhet, dvs. både skattepliktig och momsfri verksamhet. Enligt Skatteverket skulle därför bolagets avdragsgilla moms fördelas utifrån omsättningen i skattepliktig respektive momsfri del av verksamheten.

Förvaltningsrätten gjorde samma bedömning som Skatteverket.

Huvudfrågan för kammarrätten var om bolagets uthyrning skulle anses utgöra

  • momsfri uthyrning av lokaler, eller
  • skattepliktig upplåtelse av lokaler för idrottsutövning.

Svaret på den frågan var avgörande för bolagets avdragsrätt för moms.

Vid klassificeringen av ett sådant sammansatt tillhandahållande, bestående av såväl uthyrning av lokaler som en rad tjänster, var frågan enligt kammarrätten om det mest utmärkande var lokaluthyrningen eller tjänsterna för vilka lokalerna är en underordnad men ändå avgörande förutsättning.

Kammarrätten ansåg att det mest utmärkande och dominerande inslaget i bolagets tillhandahållande till föreningen Friskis & Svettis i Malmö, var föreningens kontinuerliga användning av lokalerna under en längre tid. Eftersom detta kännetecknar momsfri uthyrning av lokaler, skulle bolagets tillhandahållande till föreningen klassificeras på detta sätt.

Bedömningen för övriga hyresgäster blev dock den motsatta. Här ansågs det mest utmärkande vara att hyresgästerna fick tillfälle att utöva idrott för en begränsad tid. Lokalerna ansågs då utgöra en underordnad men avgörande förutsättning för idrottsutövningen. Bolagets uthyrning till övriga hyresgäster skulle därför klassificeras som en skattepliktig korttidsupplåtelse av lokal för idrottsutövning. 

Kammarrättens dom innebär för bolaget att uthyrningen till föreningen är momsfri medan uthyrningen till övriga hyresgäster är skattepliktig. Det i sin tur innebär att bolaget bedriver s.k. blandad verksamhet och måste fördela den avdragsgilla momsen utifrån omsättningen i momsfri och skattepliktig del. Bolaget har då alltså inte full avdragsrätt för ingående moms.

Senast ändrad: 2015-08-31

För mer information kontakta:

Petter Classon
Kammarrättsråd tillika vice ordförande
031-732 75 61, petter.classon@dom.se

Ylva Börjesson
Kammarrättsråd
031-7327443, ylva.borjesson@dom.se

Målnummer:

2601-14