JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ändringar av Caroli kyrka anses förenliga med kulturmiljölagen

[2016-06-27] Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten har i en dom beslutat att godkänna de ändringar som ett bolag ansökt om att få göra i Caroli kyrka i Malmö.

Ombyggnaden av Caroli kyrka avser att ta bort den fasta inredningen i kyrkan i form av kyrkobänkar, predikstol, arrangemanget kring altaret med altaruppsats, det uppbyggda trägolvet och piscinan, nytt kalkstensgolv nere i kyrkorummet, ny vägg med spegelytor som ersätter altaruppsatsen samt att sakristian byggs om till loge och café/cateringkök.

Länsstyrelsen har beviljat det bolag som äger kyrkan sedan år 2009 tillstånd till den aktuella ombyggnaden. Förvaltningsrätten i Malmö avslog Riksantikvarieämbetets överklagande av länsstyrelsens beslut. Riksantikvarieämbetet har därefter överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Enligt förvaltningsrättens bedömning kan byggnadens kulturhistoriska värde bevaras i rimlig omfattning trots ombyggnaden. Byggnaden har sedan flera år inte någon kyrklig funktion utan istället har bland annat en systerkyrka uppförd samtidigt och av samma arkitekt använts. Dessutom ska de kyrkliga inventarierna som är i fråga nedmonteras och användas i andra kyrkliga sammanhang. Slutligen är den inskränkning i bolagets förfoganderätt som ett förbud mot byggnadsåtgärderna innebär inte rimlig jämfört med vad det allmänna skulle vinna på att åtgärderna inte genomförs.

Kammarrätten gör nu samma bedömning och fastställer därför förvaltningsrättens dom.

 


Bifogade filer:

Göteborg KR 3866-15 Dom 2016-06-27


Senast ändrad: 2016-06-27

För mer information kontakta:

Mikael Ocklind
Kammarrättsråd
031-732 74 90
mikael.ocklind@dom.se

Eva Bertelsen
Kammarrättsråd
031-732 74 93
eva.bertelsen@dom.se

Målnummer:

3866-15