JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Alingsås kommun ska betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift
[2019-05-08]   Kammarrätten i Göteborg
Alingsås kommun har ingått ett avtal kallat idéburet offentligt partnerskap, som bland annat avser driften av ett vård- och omsorgsboende. Kammarrätten anser...

Polisens beslut att under begränsad tid tilllåta böneutrop står fast
[2019-04-24]   Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten ändrar inte Polisens beslut att tillåta en moské i Växjö att via högtalare sända ut böneutrop under 3 minuter och 45 sekunder en gång i veckan.

Tillstånd till övertäckning av fornlämning står fast
[2019-04-17]   Kammarrätten i Göteborg
Länsstyrelsens beslut att ge Bostadsrättsföreningen Sjögatan i Falsterbo tillstånd att övertäcka delar av en fornlämning vid nybyggnad av sex flerbostadshus...

Malmö kommuns avtal om boende för hemlösa är ogiltigt
[2019-03-25]   Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten i Göteborg har kommit fram till att Malmö kommuns avtal om boende för hemlösa borde ha upphandlats enligt lagen (2016:1145) om offentlig...

Maka i polygamt äktenskap har inte rätt till bostadsbidrag som ensamstående
[2019-01-14]   Kammarrätten i Göteborg
En kvinna är ensam folkbokförd tillsammans med sina barn i en lägenhet. Hon är registrerad som gift med barnens pappa, som samtidigt är folkbokförd som gift...

Sahlgrenska får kamerabevaka korridorer
[2019-01-11]   Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten tillåter kamerabevakning på Sahlgrenska sjukhuset i korridorerna utanför två intensivvårdsavdelningar. Bevakning får ske dygnet runt men...

Skogsstyrelsens vägledning om en avverkning kan överklagas
[2018-10-16]   Kammarrätten i Göteborg
Skogsstyrelsen har skrivit en vägledning till en skogsägare som har anmält att han planerar att avverka. Kammarrätten bedömer att vägledningen har den faktis...

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Göteborg

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Göteborg.