JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Maka i polygamt äktenskap har inte rätt till bostadsbidrag som ensamstående
[2019-01-14]   Kammarrätten i Göteborg
En kvinna är ensam folkbokförd tillsammans med sina barn i en lägenhet. Hon är registrerad som gift med barnens pappa, som samtidigt är folkbokförd som gift...

Sahlgrenska får kamerabevaka korridorer
[2019-01-11]   Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten tillåter kamerabevakning på Sahlgrenska sjukhuset i korridorerna utanför två intensivvårdsavdelningar. Bevakning får ske dygnet runt men...

Skogsstyrelsens vägledning om en avverkning kan överklagas
[2018-10-16]   Kammarrätten i Göteborg
Skogsstyrelsen har skrivit en vägledning till en skogsägare som har anmält att han planerar att avverka. Kammarrätten bedömer att vägledningen har den faktis...

Kammarrätten avslår Kungälvs kommuns överklaganden av Polismyndighetens beslut att ge Nordiska motståndsrörelsen tillstånd till allmänna sammankomster
[2018-08-24]   Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten i Göteborg har prövat Kungälvs kommuns överklaganden med begäran om att Nordiska motståndsrörelsen inte ska få anordna allmänna sammankomster i...

Kammarrätten avslår begäran om att Nordiska motståndsrörelsens demonstrationstillstånd i Kungälv tills vidare inte ska gälla
[2018-08-17]   Kammarrätten i Göteborg
Polismyndigheten har gett Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att anordna allmänna sammankomster i Kungälvs kommun. Kungälvs kommun överklagade Polismyndigh...

Lagligt att inte rätta beslut om hyrcykelsystem i Malmö
[2018-04-26]   Kammarrätten i Göteborg
Tekniska nämnden i Malmö bröt inte mot någon lag när nämnden beslutade att inte rätta den tidigare gatudirektörens beslut om leverantör av hyrcykelsystemet....

Även kammarrätten anser att förbudet mot tiggeri i Vellinge kommun är felaktigt
[2018-03-27]   Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten anser att kommunen inte har visat att det med hänsyn till den allmänna ordningen är motiverat med ett förbud mot passivt tiggeri.

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Göteborg

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Göteborg.