JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Kammarrätten beviljar inte särskilt parkeringstillstånd till en rörelsehindrad passagerare
[2017-12-13]   Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten har i en dom kommit fram till att ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas till en passagerare endast om denne inte...

Vid växelvis boende ska vårdnadshavarna bestämma förskoleplacering tillsammans
[2017-12-12]   Kammarrätten i Göteborg
En stadsdelsnämnds beslut att bevilja förskoleplacering utan båda vårdnadshavarnas godkännande underkänns av Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten delar därm...

Europakonventionen kan ge rätt att slippa flytta från LSS-boende
[2017-12-12]   Kammarrätten i Göteborg
En man med funktionsnedsättning som bott i en LSS-bostad i mer än 20 år har enligt europakonventionen rätt till respekt för sitt hem. Mannen är mycket känsli...

Kammarrätten förkortar tiden för Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg
[2017-09-29]   Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten i Göteborg har efter överklagande prövat förvaltningsrättens dom om Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september. Kammarrätten...

Sondmatning kan ge rätt till assistansersättning
[2016-12-20]   Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten i Göteborg underkänner Försäkringskassans beslut och ger rätt till assistansersättning för sondmatning.

Kammarrätten tillåter inte Alingsås tingsrätt att kameraövervaka en grusgång och en gräsmatta utanför tingsrätten
[2016-10-28]   Kammarrätten i Göteborg
Länsstyrelsen beviljade Alingsås tingsrätt utökat tillstånd till kameraövervakning. En av de elva kameror som beviljades fick övervaka ett område om två mete...

Kammarrätten upphäver varning och sanktionsavgift för H & M
[2016-10-19]   Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten har i dag upphävt Konsumentverkets beslut om varning och sanktionsavgift för H & M Hennes & Mauritz Sverige AB. Kammarrätten anser att de...

1 2 3 4 > »


Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Göteborg

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Göteborg.