JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Kammarrätten avslår begäran om att Nordiska motståndsrörelsens demonstrationstillstånd i Kungälv tills vidare inte ska gälla
[2018-08-17]   Kammarrätten i Göteborg
Polismyndigheten har gett Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att anordna allmänna sammankomster i Kungälvs kommun. Kungälvs kommun överklagade Polismyndigh...

Lagligt att inte rätta beslut om hyrcykelsystem i Malmö
[2018-04-26]   Kammarrätten i Göteborg
Tekniska nämnden i Malmö bröt inte mot någon lag när nämnden beslutade att inte rätta den tidigare gatudirektörens beslut om leverantör av hyrcykelsystemet....

Även kammarrätten anser att förbudet mot tiggeri i Vellinge kommun är felaktigt
[2018-03-27]   Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten anser att kommunen inte har visat att det med hänsyn till den allmänna ordningen är motiverat med ett förbud mot passivt tiggeri.

Kammarrätten beviljar inte särskilt parkeringstillstånd till en rörelsehindrad passagerare
[2017-12-13]   Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten har i en dom kommit fram till att ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas till en passagerare endast om denne inte...

Vid växelvis boende ska vårdnadshavarna bestämma förskoleplacering tillsammans
[2017-12-12]   Kammarrätten i Göteborg
En stadsdelsnämnds beslut att bevilja förskoleplacering utan båda vårdnadshavarnas godkännande underkänns av Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten delar därm...

Europakonventionen kan ge rätt att slippa flytta från LSS-boende
[2017-12-12]   Kammarrätten i Göteborg
En man med funktionsnedsättning som bott i en LSS-bostad i mer än 20 år har enligt europakonventionen rätt till respekt för sitt hem. Mannen är mycket känsli...

Kammarrätten förkortar tiden för Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg
[2017-09-29]   Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten i Göteborg har efter överklagande prövat förvaltningsrättens dom om Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september. Kammarrätten...

1 2 3 4 > »


Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Göteborg

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Göteborg.