JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrättens hus – på Göteborgs första paradgata

Stora Nygatan med sina nya stenhus anlades ovanpå de äldre befästningsverken när dessa revs i början av 1800-talet. Stadsplanen för området upprättades 1807 av stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg och bebyggelsen längs gatan är exempel på enhetligt utformade hyreshus för den nya borgarklassen. Flera av ägarna till berömda göteborgska handelshus (Seaton, Dickson, Abrahamsson) hade sina hem längs gatan. Även Trädgårdsföreningens nya park (1842) bidrog säkerligen till elegansen, bekvämt och inbjudande placerad på andra sidan vallgraven.

Kammarrättens hus - ett handelshus i kvarteret Manegen

Kammarrätten disponerar i dag två hus, dels Stora Nygatan 19/Lilla Kungsgatan 3, dels Stora Nygatan 21. Båda husen uppfördes ungefär samtidigt under 1850-talet men skiljer sig idag till utseendet. Fastigheten Stora Nygatan 19/Lilla Kungsgatan 3 byggdes av P. J. Rapp (arkitekt och byggmästare) och en tidigare ridbana på platsen ligger bakom kvartersnamnet Manegen. Inledningsvis användes huset enbart som bostadshus.

1897-98 lät Pehr Emanuel Lithander och Edvard Lithander (far och son)[1] renovera fasad och interiör och även göra vissa andra förändringar. Arkitekter var A. C. Petersson och C. Crispin. Så fick till exempel fasaden det utseende den har idag. Fastigheten kom med tiden också att kallas Lithanderska huset.

Lithander hade därefter både företag och privatbostad på Stora Nygatan. Givetvis var det bostaden som vette ut mot Nygatan. Efter några år omändrade Edvard Lithander denna till enbart kontor och lager.

Vy från trädgårdsföreningen

1945 köptes huset av textilmagnaten Gustaf Werner, men det lithanderska företaget var kvar där till 1958. Werner och Carlström, grossistföretag i garn- och textil- branschen (Kattens garner), drev sin verksamhet i huset från 1958 till slutet av 1960-talat då länssparbanken köpte det för att använda det som evakueringsfastighet.

Originalbilden har texten "profvers iordninggörande"

1971 köpte byggmästare Wallenstam fastigheten och under året byggdes huset om och anpassades för den kommande domstolsverksamheten.

Fastigheten Stora Nygatan 21 uppfördes 1853 åt skräddarmästaren C. A. Eriksson och byggmästaren G. E. Nyberg. Huset, som ursprungligen var ett bostadshus, övertogs 1912 av

Lithanders företag och byggdes om till lager och bostad. Arkitekter var A. Bjerke och R. O. Svensson. Hotell Göta använde lokalerna mellan 1958 och 1974 och när byggnaden därefter gjordes om till kontor flyttade Kammarrätten in i en del av huset. Resterande delar av lokalerna togs i anspråk under 1989.

Husen har på senare tid byggts om och renoverats 1992 och 2007.

Kammarrättens fastighet/er/ägs och förvaltas idag av Fastighets AB Balder

[1] Pehr Emanuel L (1835—1913) var affärsman, politiker och grosshandlare i textilbranschen (engelskt kläde), en av de största i landet. Ledamot av 1:a kammaren (konservativ) 1886—94, 1897—1908. Han verkade bl. a. för byggandet av riksdagshuset på Helgeandsholmen. Sonen Olof Axel Edvard L (1870—1944) var delägare i firman och riksdagsman (högern) i olika perioder 1912—1940.
Senast ändrad: 2012-10-04