JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrättens historia

Kammarrådet eller Räkningekammaren - 1539

Kammarrättens ursprung kan spåras till Gustav Vasas regeringstid då Kammarrådet eller Räkningekammaren kom till. Uppgifterna bestod i att driva in skatter till kronan och att granska redovisningen av fogdarnas räkenskaper. Också tvister om redovisningen mellan fogdarna och kronan avgjordes där.

En överste skattmästare blir Kammarens chef - 1604

När kollegiala ämbetsverk byggdes upp under Gustav II Adolfs regeringstid (bekräftade genom 1634 års regeringsform) fick Räkningekammaren/Kammarkollegiet tydligare rättsliga uppgifter. Besluten kunde överklagas hos kungen.

Kammarrevisionen  1695-1798

År 1695 räknas som kammarrättens verkliga startår, då de avdelningar som skötte räkenskapsgranskning och dömande bröts ut och fick bilda ett särskilt ämbetsverk, Kammarrevisionen.

Kungl. Maj:ts och rikets kammarrätt   1799-1971

Verkets namn ändrades 1799 till Kammarrätten. De räkenskapsgranskande uppgifterna övergick 1920 på Riksräkenskapsverket, numera Riksrevisionsverket. Fram till 1972 fanns endast en kammarrätt, Rikskammarrätten.

Kammarrätten i Göteborg - 1972

Under 1970-talet tillkom länsrättsorganisationen (namnbyte 2010 till förvaltningsrätter) och antalet kammarrätter utökades till fyra. Kammarrätterna i Sundsvall och Jönköping tillkom under senare delen av 1970-talet medan Kammarrätten i Göteborg började sin verksamhet den 11 oktober 1972 då H K H Kronprinsen, numera Kung Carl XVI Gustaf, invigde domstolen.

Bild från invigningen 1972.
Senast ändrad: 2012-10-04