JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Personal från Kammarrätten och Förvaltingsrätten

Kammarrättens deltagande på GAIUS

GAIUS är en arbetsmarknadsdag för jurister som arrangeras av Handelshögskolan i Göteborg varje år. Ett femtiotal utställare med representation från statliga myndigheter, advokat- och revisionsbyråer samt andra organisationer brukar delta.

De senaste åren har kammarrätten gemensam monter tillsammans med Förvaltningsrätten i Göteborg, bland annat på grund av den årliga gemensamma rekryteringen av traineejurister.

Vad är syftet med att medverka på en arbetsmarknadsdag?

De allmänna förvaltningsdomstolarna i Göteborg behöver duktiga och intresserade studenter som vill bli traineejurister, notarier, föredragande jurister och i ett längre perspektiv – fiskaler och ordinarie domare. Vi vill även att fler studenter ska få en positiv bild av Kammarrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Göteborg som arbetsplatser och fördjupad kunskap om arbetsinnehållet i domstolarna. Dessutom är det bra att studenterna får information om att notarietjänstgöring inte är den enda vägen till anställning i allmän förvaltningsdomstol.

Vilka är de vanligaste frågorna?

Vi får framförallt många frågor om traineeprogrammet, men även om notarietjänstgöring och sommarnotarieplatser. Studenter brukar uttrycka sitt intresse för att arbeta på både kammarrätten och förvaltningsrätten och vill veta hur domstolarna är som arbetsplatser. Vi är också väldigt glada över att många studenter anmäler sitt intresse för att komma på studiebesök till någon av de allmänna förvaltningsdomstolarna i Göteborg!

 
Senast ändrad: 2018-10-31