JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Personal från Kammarrätten och Förvaltingsrätten

Kammarrättens deltagande på GAIUS 2017

GAIUS är en arbetsmarknadsdag för jurister som arrangeras av Handelshögskolan i Göteborg varje år. I år deltog cirka 56 utställare med representation från statliga myndigheter, advokat- och revisionsbyråer samt andra organisationer.

Nytt för i år var att kammarrätten hade gemensam monter tillsammans med Förvaltningsrätten i Göteborg, bland annat på grund av den pågående gemensamma rekryteringen av traineejurister. Vi passade på att ställa lite frågor till några av våra deltagare:

Vad är syftet med att deltaga på en arbetsmarknadsdag?

Emelie: De allmänna förvaltningsdomstolarna i Göteborg behöver duktiga och intresserade studenter som vill bli traineejurister, notarier, föredragande jurister och i ett längre perspektiv – fiskaler och ordinarie domare. Vi vill även att fler studenter ska få en positiv bild av Kammarrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Göteborg som arbetsplatser och fördjupad kunskap om arbetsinnehållet i domstolarna. Dessutom är det bra att studenterna får information om att notarietjänstgöring inte är den enda vägen till anställning i allmän förvaltningsdomstol.

Vilka var de vanligaste frågorna?

Erik: Vi fick framförallt många frågor om traineeprogrammet, men även om notarietjänstgöring och sommarnotarieplatser. Flera studenter utryckte sitt intresse för att arbeta på både kammarrätten och förvaltningsrätten och ville veta hur domstolarna är som arbetsplatser. Vi är också väldigt glada över att många studenter anmälde sitt intresse för att komma på studiebesök till någon av de allmänna förvaltningsdomstolarna i Göteborg!

Ett nytt grepp för att locka studenterna till montern var ett quiz. Hur fungerade det egentligen?

Rickard: Med hjälp av sina egna mobiltelefoner och den skärm som fanns uppställd i montern fick besökarna chansen att testa sina kunskaper om de allmänna förvaltningsdomstolarna i Göteborg. I anslutning till frågorna berättade vi mer om de delar av vår verksamhet som frågorna berörde och avslutade sedan varje omgång med att dela ut vattenflaskor till samtliga deltagare. Mellan quiz-omgångarna visade vi information om våra trainee- och sommarnotarietjänster på skärmen. Vi upplevde det som ett förhållandevis enkelt sätt att skapa en buzz kring montern och även informera om vår verksamhet. Att det dessutom genererade en hel del nyfikna blickar från andra organisationers montervärdar skadade ju inte heller!
Senast ändrad: 2017-02-14