JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrättens bemötandepolicy

Bemötandet i kammarrätten ska främja allmänhetens förtroende

Varje anställd ska uppträda så att han eller hon främjar allmänhetens förtroende för kammarrätten och den verksamhet som bedrivs här. Detta kräver att vi behandlar alla som kommer i kontakt med kammarrätten likvärdigt och inte gör någon åtskillnad mellan människor på grund av etnicitet, sexuell läggning, kön, religion eller ålder. Vi ska alltid bemöta dem som kommer i kontakt med oss på ett vänligt, respektfullt och sakligt sätt. Vi ska använda oss av ett språk som är korrekt och lätt att förstå.

Vid kontakt med allmänheten via skriftlig information strävar vi efter följande: 

 • Våra skrivelser ska på ett enkelt och tydligt sätt ge information om vad som gäller och vad som förväntas av den som skrivelsen riktar sig till.
 • På hemsidan ska finnas information som är lätt att förstå, relevant och uppdaterad om vårt arbetssätt och annat som allmänheten efterfrågar i sina kontakter med kammarrätten.
 • E-post med förfrågan till domstolen ska besvaras inom två arbetsdagar.

Vid kontakt med allmänheten per telefon strävar vi efter följande: 

 • Vi ska vara lätta att komma i kontakt med och det ska gå lätt att komma fram till rätt person per telefon under våra ordinarie öppettider.
 • Vid samtalet ska vi lyssna aktivt och ge den vi talar med tid att framföra sitt ärende.
 • Vi ska snabbt sätta oss in i vilket behov av information den som ringer har.

När vi möter parter och vittnen vid domstolen före muntlig förhandling strävar vi efter följande:  

 • Den som kommer till domstolen ska i receptionen kunna få kontakt med domstolspersonal som kan lämna information och svara på frågor.
 • I väntrummet eller receptionen ska finnas en övergripande information om hur en muntlig förhandling går till.
 • Domstolen ska vara en lugn och trygg miljö.
 • Om en förhandling är försenad ska väntande informeras om förseningen.

När vi möter parter och vittnen under muntlig förhandling strävar vi efter följande: 

 • Rättens ordförande ska presentera rättens ledamöter och deras olika roller samt kortfattat förklara förhandlingens gång och att den är ett komplement till det skriftliga materialet i målet.
 • Rättens ordförande ska informera vittnena om vilka de olika aktörerna i förhandlingssalen är, vem som har begärt att vittnet ska höras och vad det ska höras om.
 • Rättens ordförande har ett särskilt ansvar för att tonen är god och att samtliga parter får tillgodosett sin rätt att komma till tals under förhandlingen.Senast ändrad: 2013-01-23