JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fiskalsantagning

När ska du söka?

Kammarrätten i Göteborg antar kontinuerligt nya fiskaler. Kammarrätten har fyra rekryteringsomgångar per år. Du är välkommen med din ansökan när du vill. Om du söker till en viss tillträdesdag behöver kammarrätten din ansökan enligt tabellen nedan för att den säkert ska prövas vid önskat tillfälle.

Ansökningsdag, senast:

Beslut om anställning meddelas i:

Tillträde: (1)

Den 31 januari

Mars

Maj

Den 30 april

Juni

September

Den 31 augusti

Oktober

December

Den 31 oktober

December

Februari

 (1) Tillträde kan även ske efter överenskommelse

Din ansökan

Ansökan gör du på denna blankett som du hittar på Sveriges Domstolars webbplats.

Till ansökan ska du bifoga

·         personligt brev

·         betyg över notarietjänstgöring om du har avslutat tjänstgöringen

·         examensbevis med tillhörande betyg

·         avgångsbetyg från gymnasium.

Du kan även bifoga andra handlingar som du anser är relevanta för tjänsten. I ansökan ska du ange dina referenser. Ansökan skickas per e-post till kammarrätten.goteborg@dom.se eller per post till Kammarrätten i Göteborg, Box 1531, 401 50 Göteborg. Märk ansökan med ”Fiskalsansökan”.

Din ansökan gäller under sex månader. Under den tiden har du möjlighet att komplettera din ansökan. Kontakta kammarrätten eller skicka in din komplettering direkt till oss. Om du begär det, kan din ansökan förlängas att gälla ytterligare sex månader.

Urval bland de sökande

Efter att sista ansökningsdagen för ett antagningstillfälle har passerat väljer kammarrätten ut ett urval bland de sökande för vilka muntliga referenser hämtas in. Urvalet baseras på bl.a. betyg från notarietjänstgöring, en preliminär bedömning av lagmannen på den underrätt där respektive sökande har gjort sin notarietjänstgöring och övriga meriter.

Ett viktigt underlag är det så kallade arbetsprov som du har gjort genom din notariemeritering, dvs. den bedömning som bl.a. de olika domare som du har arbetat med gör utifrån främst kriterierna i notariebetyget (yrkesskicklighet, arbetsförmåga, samarbetsförmåga, omdöme och självständighet).

Kammarrätten hämtar i regel in de delbetyg som du kan ha fått under notarietiden. Det är en del i underlaget för dig som ännu inte har fått ditt slutbetyg och kompletterar i övrigt det slutliga notariebetyget.

Anställningsintervju

Efter en genomgång av ansökningshandlingar och de referenser som lämnats kallar kammarrätten ett antal sökande till intervju.

Hur många som kallas beror bl.a. på rekryteringsbehovet. Det utgår i sin tur från kammarrättens uppdrag att ansvara för domarutbildningen och att inom ramen för den se till att Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad och Förvaltningsrätten i Malmö får fiskaler till sina utbildningsplatser. I Göteborg finns det 10 platser, i Karlstad finns det 2 platser och i Malmö finns det 11 platser.

Vid intervjun får du veta mer om kammarrätten som domstol och domarutbildningen. Du får möjlighet att ställa frågor om domarutbildningen. Under intervjun ska vara beredd på att ta ställning till hur du ser på att tjänstgöra som förvaltningsrättsfiskal i Göteborg, Karlstad eller Malmö.
I anslutning till intervjun får du träffa en eller flera kammarrättsfiskaler som berättar om arbetet i kammarrätten.

Erbjudande om anställning m.m.

Efter intervjun kan ytterligare referenstagning ske.

Beslutet om anställning baseras på notariebetyg, underrättens bedömning och referenser samt intervju och övriga meriter. De sökande som har varit på intervju får besked per telefon när beslut har fattats om anställning.

Du som erbjuds anställning får samtidigt veta i vilken underrätt som du ska göra din tid som förvaltningsrättsfiskal.

Om du har frågor om fiskalsantagningen är du välkommen att kontakta den administrativa fiskalen. Du hittar mer information om Kammarrätten i Göteborg på kammarrättens webbplats.
Senast ändrad: 2018-06-25