JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Maria, David, Anna och Robin

Arbeta som jurist i domstol - ett traineeprogram i kammarrätten och förvaltningsrätten

Vad är det för slags tjänst?

Robin & David: Detta är en tjänst där du som nyutexaminerad jurist får ett unikt tillfälle att genom kvalificerat juridiskt arbete tillämpa den juridiska metoden på daglig basis. Vi förväntas göra samma arbetsuppgifter som de ordinarie föredragande juristerna, det vill säga författa domsförslag och föredra mål för avgörande, men vi får även individuell handledning och kontinuerlig utbildning både vad gäller den materiella rätten och processuella förfaranden. Arbetet varvas med utbildning och man skulle kunna likna det vid en modern traineetjänst. Genom den här tjänsten ges du möjlighet att snabbt utvecklas som ung jurist.

Varför sökte ni den här tjänsten?

Anna: Som nyutexaminerad jurist var jag inte helt säker på vilken väg jag skulle gå i min framtida yrkeskarriär, men jag var intresserad av att arbeta i domstol och jag ville få svar på om det var något för mig. Den här tjänsten kändes därför som en perfekt start på min karriär. Under en begränsad tid kunde jag få inblick i arbetet på förvaltningsdomstol och samtidigt få bred erfarenhet inom förvaltningsrätt. Jag såg även fram emot att få arbeta med migrationsrättsliga mål, vilket jag tycker har varit intressant och givande.

Maria: Jag håller med. Tjänsten lockade också för att man som nyutexaminerad fick en unik möjlighet att arbeta vid en överrätt. Jag var väldigt nyfiken på vilka utmaningar som väntade på domstolarna.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

David: Arbetsdagen utgår från de mål som man har på bordet för tillfället. Det kan röra sig om att göra en rättsutredning, att skriva ett förslag till avgörande eller förbereda en muntlig föredragning. Eller så är man med vid muntliga förhandlingar och för protokoll. Under den första tiden på domstolen anordnas även regelbundna utbildningstillfällen.

Vad är fördelarna med att vara både på förvaltningsrätten och på kammarrätten?

Robin: Arbetet skiljer sig åt mellan domstolarna genom att arbetet på förvaltningsrätten i huvudsak går ut på att upprätta skriftliga domsförslag medan arbetet i kammarrätten i huvudsak går ut på att muntligen föredra mål inför rättens ledamöter. Vid föredragningen lägger du fram ditt förslag om och i så fall hur underinstansens avgörande ska ändras. Här tas även ställning till frågan om det finns ett prejudikatintresse för domstolarna att uttala sig i.

Arbetet skiljer sig alltså något mellan domstolarna och vi har fått tillfälle att utveckla både vår skriftliga och vår muntliga förmåga.

Anna: Du får bredare erfarenhet och en bättre helhetsbild genom att du lär dig arbetet både i under- och överrätt. Som exempel får jag nu på kammarrätten ta ställning till om prövningstillstånd ska meddelas eller inte, något som jag annars inte hade fått arbeta med. 

Vad har varit roligast under er tid här?Anna och Maria

Maria: För mig har det varit att man ställts inför varierande juridiska frågor och ständigt utvecklat sin förmåga att ta sig an nya rättsområden. Vid båda domstolarna jobbar jurister med stor kompetens vilket är en mycket stimulerande miljö att arbeta och utvecklas i.

Anna: Instämmer med Maria. Det är även en mycket god gemenskap på arbetsplatsen och det finns alltid någon att vända sig till om man kör fast. Alla har varit måna om att vi ska trivas. Det har självklart bidragit till att tiden här har varit väldigt rolig.
Senast ändrad: 2015-12-03

Vill du veta mer om tjänsten eller har du andra frågor? Kontakta i så fall den administrativa fiskalen på Kammarrätten i Göteborg eller Förvaltningsrätten i Göteborg.