JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrätten

Kammarrätten i Göteborg är en allmän förvaltningsdomstol. Kammarrättens främsta uppgift är att döma i förvaltningsmål, dvs. att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Andra uppgifter som kammarrätten har är att som remissinstans yttra sig till regeringen över bl.a. lagförslag och att utbilda yngre jurister som genomgår domarutbildning.
Senast ändrad: 2014-06-04