JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolen är till för dig. Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Kammarrätten i Göteborg

Postadress: Box 1531, 401 50 Göteborg
Besöksadress: Stora Nygatan 21, 411 08 Göteborg
Tel: 031-732 74 00

Expeditionstider

Kammarrätten är öppen vardagar 08:00-16:00. 

 

 

Behandling av personuppgifter

Kammarrätten (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Kammarrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Vid frågor 

Om du har frågor när det gäller kammarrättens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till kammarrättens dataskyddsombud på e-post:

dataskyddsombud.kgg@dom.se

Mer information om kammarrättens hantering av personuppgifter.Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.